Начало | За нас | Контакти | БЛОГ   

 

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Данъчно представителство пред съответното данъчно подразделение при подаването на справка-декларация и магнитен носител по ЗДДС.

Годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ.

Декларация-образец №1 в НОИ.

Декларации за патентен данък, други видове данъчни декларации и уведомления.

Изготвяне и подаване на платежни нареждания за дължими данъци, такси и осигуровки на персонала и собствениците.

Регистрация и дерегистрация - обща, по ЗДДС, по други специални режими.

Данъчна защита и представителство при данъчни ревизии.

  УСЛУГИ

 

Бизнес планиране

Финансово икономически анализи

Счетоводни услуги

Данъчна защита и представителство

Програма за Развитие на

селските райони

Въпроси към нас

Заявка за консултация