Начало | За нас | Контакти | БЛОГ   

 

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

Анализ на паричните потоци и тяхната оценка. На база анализ се дава оценка за ефективността от дейността на разглежданото предприятие.

Бюджетно планиране – бюджетни прогнози, достатъчно точни, за да осигурят необходимата информация на мениджмънта.

Прилагане на система за контрол на разходите – анализ на разходите на предприятието, разработка и внедряване на система за контрол оптимизираща разходите на предприятието.

Разработка и въвеждане на гъвкави програми за разплащания.

Разработка и въвеждане на схеми и програми за събиране на вземания – ефективно събиране на вземания на предприятието и консултиране на изпълнението им.

  УСЛУГИ

 

Бизнес планиране

Финансово икономически анализи

Счетоводни услуги

Данъчна защита и представителство

Програма за Развитие на

селските райони

Въпроси към нас

Заявка за консултация